Cho Chø 💥⚽ @chrif_arouci

@vorza_juve💓 😍Love mamã Øń+cr7 👑🏆 Follow us : follow you 🇮🇹🇩🇿🤘 Ma chàiné YouTube : chocho madridi tv 🔔 Facbook : cho cho L'a voilà 👈👌

2453 following2238 posts1831 followers

185 Followers