حسین سفیدگر @hossin_sfidgr

《ساده ترین راه زندگی این است که هرگز کسی را آزار نده》

100 following55 posts190 followers

129 Followers