حسین سفیدگر @hossin_sfidgr

《ساده ترین راه زندگی این است که هرگز کسی را آزار نده》

80 following49 posts188 followers

131 Followers