نویداسفندیاری @navid.esfandiary

باخت ما از رفاقت بانارفیقان بود وگرنه ماکجاوباخت کجا...

278 following15 posts1945 followers

185 Followers